Over het centrum

Het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding (het PromotieCentrum) draagt bij aan de verbetering en bevordering van de opleiding van jonge onderzoekers, i.c. de opleiding van promovendi.

Het doel is promotoren, promovendi en universitaire bestuurders te informeren over belangrijke praktijkervaringen en te voorzien van de resultaten van wetenschappelijk gefundeerd onderzoek naar promotieopleidingen om zodoende een basis te verschaffen voor goed geïnformeerde beslissingen.

Vier kerntaken:

  • het doen van onderzoek naar de promotieopleiding;
  • het faciliteren van de uitwisseling van ‘good practices’ tussen graduate schools en onderzoekscholen;
  • het verstrekken van adviezen aan diegenen die bij de inrichting van de promotieopleiding en de begeleiding van promovendi betrokken zijn.
  • de ondersteuning van promovendi en promovendibegeleiders via cursussen, workhops, en intervisie.