Verslag project Langpromoveerders

Hans Sonneveld (2015), Verslag project Langpromoveerders, Tilburg Law School.
Vragen die centraal staan in dit rapport: Wat zijn de werkomstandigheden van de promovendi die meer dan vijf à zes jaar doen over het promotietraject? Wanneer werd duidelijk dat de dissertatie niet op tijd klaar zou zijn? Wat zijn de belangrijkste oorzaken van het lange promoveren? Bedreigt de lange duur op zich een succesvolle afronding van de dissertatie?
Aan wat voor soort steun heeft de langpromoveerder behoefte? Op wat voor manier kan voorkomen worden dat dit probleem van het lange promoveren zich blijft herhalen? Text.

Professionals in Doctoral Education

Zinner e.a. (2016) Professionals in Doctoral Education. University of Vienna.
There is no doubt, that the last decade has been marked by changes in Higher Education. These changes have in some areas been accompanied by an ascent of Higher Education Professionals. But although the area of doctoral education has especially been affected by structural changes the roles of the strongly developing supporting staff in this area so far has been neglected. We believe it is time to put Professionals in Doctoral Education under the spotlight. Who are they, what do they do, why are they so important? This handbook intends to provide hands-on and practical information on the roles and activities of doctoral education professionals. The proposed target audience are administrators in doctoral education, HR managers and academic leaders in higher education institutions. Modern doctoral education needs professional staff and this handbook aims at helping to reach this goal.  Text

Dissertaties in zwaar weer. Afgewezen dissertaties van de Tilburg Law School.

Hans Sonneveld (2016), Dissertaties in zwaar weer. Afgewezen dissertaties van de Tilburg Law School.
Een analyse van de dossiers van elf dissertaties die door de promotiecommissies bij de eindbeoordeling in eerste instantie zijn afgewezen.Vragen: wie zijn deze promovendi? Komen we alle typen promovendi tegen (full time promovendi in een werknemerspositie, beurspromovendi, externe promovendi)? Of zijn er specifieke categorieën die eruit springen? Wie zijn de tegenstemmers? Welke vormen kan de kritiek aannemen?Hoe stellen de promotoren zich op wier promovendi in de commissies op grote problemen stuiten? Gaan de voorstemmers het gevecht aan met de tegenstemmers en hoe luidt dan de uiteindelijke beslissing? In paragraaf zes gaat het over de kern van dit rapport, de inhoud van de kritiek. Als een dissertatie in eerste instantie wordt afgewezen, waarop richt zich dan de kritiek? Gaat het hier om een grote variatie van kritiekpunten, of richt de kritiek zich op enkele hoofdzaken?Het rapport sluit de gevolgen van de afwijzing. Text

Welk gras is groener?

Inge van der Weijden, Evan de Gelder, Christine Teelken, Marian Thunnissen (2017). Welk gras is groener? Persoonlijke verhalen van gepromoveerden over hun loopbanen binnen en buiten de wetenschap.
10 portretten van gepromoveerden die werken buiten de wetenschap & 3 persoonlijke verhalen van werkgevers. Aandacht voor transferable skills en aanbevelingen voor promovendi/gepromoveerden, universiteiten en buitenwetenschappelijke werkgevers. [Link]

Dissertatiekwaliteit in Nederland

Op 20 januari 2017 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding bij en met steun van de TU Delft een conferentie over de kwaliteit van de in Nederland verdedigde dissertaties. Directe aanleiding om deze dag te organiseren is dat we in Nederland veel weten over het promotierendement, de promotieduur en de arbeidsmarktperspectieven, maar geen onderbouwde conclusies kunnen trekken wat betreft de kwaliteiten van het eindproduct van al die promotieinspanningen. Naar aanleiding van de vooraf verzamelde informatie en de gedachtewisselingen tijdens de discussiedag hebben wij een verslag geschreven:

Op de pagina Ontmoetingen vindt men de presentaties en ‘good practices’