Stress onder promovendi

38% van de promovendi aan Universiteit Leiden riskeren depressie. Dat concluderen Inge van der Weijden en Ingeborg Meijer na een survey onder 250 promovendi en twaalf interviews. Jonge- en internationale promovendi lopen extra risico. Of promovendi een vast contract hebben heeft geen invloed op hun mentale gezondheid, dat geldt evenmin voor autonomie of werkdruk. Hoe zij omgaan met werkdruk beïnvloedt wel hun mentale welzijn. Dit onderzoek gebruikt dezelfde methode als eerder onderzoek op Vlaamse universiteiten en vond vergelijkbare resultaten. Het volledige beleidsrapport is beschikbaar in het Engels en het Nederlands.