Verslag Workshop Ondersteuning Buitenpromovendi

Vrijdagmiddag 12 oktober 2018 vond in Leiden de Workshop Ondersteuning Buitenpromovendi plaats. Deze workshop werd georganiseerd door het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding (NECPO) en het Dual PhD Centre.

@Foto: H. de Winter

Na de openingswoorden van dagvoorzitter Hans Sonneveld nam Pieter Slaman (Dual PhD Centre) het woord om te vertellen over de mogelijkheden die het centrum biedt aan buitenpromovendi. Om de slagingskansen van de duale en buitenpromovendi te verbeteren is er vanuit het Dual PhD Centre een speciaal ondersteuningsprogramma ontworpen. De buitenpromovendus wordt begeleid bij de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel, scholing, de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de financiering van het promotieonderzoek. Presentatie_Pieter Slaman
Buitenpromovendi Anita van der Hulst en Jos de Jong deelden hun ervaringen over het volbrengen van het promotietraject.
Vervolgens lichtte Inge van der Weijden (NECPO en CWTS, Universiteit Leiden) het onderzoek naar de belevingen van buitenpromovendi toe. De deelnemers konden via hun smartphone stemmen op verschillende stellingen.Presentatie Inge van der Weijden

Na de pauze konden de deelnemers kiezen uit vier verschillende parallelle workshops:- – Kerstin van Tiggelen, Expertise Centrum Buitenpromovendi, Presentatie Kerstin van Tiggelen
Patty Leijten, Research Institute Child Development and Education, UvA
Menno Fenger, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
Heleen van Luijn, Nederlands Instituut voor Onderzoek en Promotie-begeleiding, Presentatie Heleen van Luijn

Na 45 informatieve minuten kwamen de vier groepen opnieuw bij elkaar om de uitkomsten van de workshops met elkaar te delen. Opvallend was dat alle deelnemers het erover eens waren dat universiteiten meer aandacht moeten hebben voor hun buitenpromovendi.
De workshop werd afgesloten met een panel met drie werkgevers waar momenteel buitenpromovendi werkzaam zijn. In het panel namen Caroline Hamm (Ministerie van Defensie), Peter Edelman (Berenschot) en Daniël Meijer (Gemeente Leiden) plaats om de vragen onder begeleiding van Hans Sonneveld te beantwoorden.

@Foto: H. de Winter

Tot slot. Deze bijeenkomst zorgde voor meer bewustzijn van de behoeften van buitenpromovendi binnen de universiteiten. Daarnaast leverde het een schat aan informatie op over de kenmerken van het promoveren als duale of externe promovendus. Heel veel vragen  zoals ‘hoeveel beginnen er, hoeveel maken het af’, ‘verschillen hun dissertaties in kwalitatief opzicht van die van full time promovendi’ en ‘beschikken zij en hun begeleiders over meer vrijheid bij de keuze van het onderwerp’ zijn echter nog onbeantwoord, en vragen om meer grootschalig onderzoek. Zie voor een wat uitgebreider verslag Verslag Buitenpromovendi

 

Workshop Ondersteuning Buitenpromovendi

Het Expertise Centrum voor de Promotie Opleiding en het Dual PhD Centre van de Universiteit Leiden organiseren op vrijdagmiddag 12 oktober 2018 een workshop over Buitenpromovendi.

Achtergrond

We kennen in Nederland een grote groep promovendi die niet in dienst zijn van de universiteit maar wel werken aan een promotieonderzoek. Hoewel de opbrengst voor de universiteit hetzelfde is, krijgen deze buitenpromovendi vaak weinig aandacht en ondersteuning. Vaak vormen de begeleiders de enige connectie met de universiteit en staan ze beperkt of niet op de radar van graduate schools. Terwijl graduate schools ook voor buitenpromovendi meerwaarde kunnen hebben.

Voorbeelden van buitenpromovendi zijn: (1) personen die (naast hun baan) volledig in hun eigen tijd aan een promotie werken; (2) personen die een beperkte hoeveelheid tijd krijgen, bijvoorbeeld 1 dag per week, om in de baas zijn/haar tijd aan de promotie te werken; (3) gepensioneerden die aan een promotie werken.

Workshop

In deze interactieve workshop besteden we aandacht aan de vraag hoe universiteiten buitenpromovendi optimaal kunnen ondersteunen in hun promotietraject. Deelnemers krijgen een beeld van de diverse programma’s die universiteiten en andere organisaties in Nederland hebben ontwikkeld voor buitenpromovendi. We rapporteren uitkomsten van onderzoek naar buitenpromovendi. En buitenpromovendi delen zelf hun ervaringen.

Programma

Dagvoorzitter: Hans Sonneveld

Opening – door Johannes Magliano-Tromp (directeur Dual PhD Centre)

De ondersteuning van buitenpromovendi – door Pieter Slaman (Dual PhD Centre)

Ervaringen van buitenpromovendi – met o.a. Jos de Jong & Anita van der Hulst

Onderzoek naar buitenpromovendi – door Inge van der Weijden (CWTS)

Bestaande programma’s voor buitenpromovendi – Break out sessies
– Kerstin van Tiggelen, Expertise Centrum Buitenpromovendi
– Patty Leijten, Research Institute Child Development and Education, UvA
– Menno Fenger, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
– Heleen van Luijn, Nederlands Instituut voor Onderzoek en Promotiebegeleiding

Promoverende werknemers: meerwaarde? – Panel met werkgevers
– Peter Edelman, Berenschot
– Daniël Meijer, Gemeente Leiden
– Caroline Hamm, Ministerie van Defensie