A comparison of best practices for doctoral training in Europe and North America

Barnett, J. V., Harris, R. A., & Mulvany, M. J. (2017). A comparison of best practices for doctoral training in Europe and North America. FEBS Open Bio7(10), 1444–1452. http://doi.org/10.1002/2211-5463.12305

Verslag van een onderzoek bij twee Amerikaanse en twee Europese instituten op het terrein van het bio-medisch onderzoek. De analyse is gebaseerd op 63 gedetailleerde vragen met betrekking tot de onderzoeksomgeving, toelatingscriteria, inhoud van programma’s, begeleiding, het proefschrift, de beoordeling van het proefschrift en de structuur van de graduate school. De resultaten laten zien dat er weliswaar aanzienlijke overlap is in de doelen en inhoud van PhD-programma’s, maar dat er ook aanzienlijke verschillen zijn met betrekking tot de structuur van PhD-programma’s, begeleiding en beoordeling van proefschriften. Deze verschillen worden in detail geanalyseerd ter bespreking van hun relatieve voor- en nadelen. Artikel