Activiteiten & diensten

  • Het bieden van een organisatorisch kader voor de uitwisseling van kennis en ‘good practices’ tussen onderzoekscholen en graduate schools
  • Het (op verzoek van graduate schools en onderzoekscholen) organiseren van bijeenkomsten ter bespreking en uitwisseling van verricht onderzoek, beleidsontwikkelingen en praktijkervaringen.
  • De verzameling en terbeschikkingstelling van praktische informatie, wetenschappelijke informatie en beleidsinformatie over het promoveren in het algemeen en in Nederland in het bijzonder.
  • Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het promoveren in Nederland.
  • Het aanbieden van consultatiemogelijkheden aan onderzoekscholen, graduate schools, overheid, nationale wetenschapsorganisaties en individuele promotoren.
  • Het beschikbaar stellen van informatie over de Nederlandse ontwikkelingen aan buitenlandse geïnteresseerden zoals de Councils for Graduate Schools in de V.S., G.B, Canada en Australië, evenals het onderhouden van contacten met deze organisaties.