Adviezen

Voorbeelden van adviezen

 • De didactische vormgeving en inrichting van promotieopleidingen
 • De effectieve organisatie en administratie van graduate schools en onderzoekscholen
 • De onderlinge afstemming van  locale graduate school opleidingsmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden van landelijke graduate schools of onderzoekscholen
 • De voorbereiding van promotieprojecten, bijvoorbeeld via Research MA programma’s
 • De opzet van data bases voor het bijhouden van vorderingen van promovendi, de beoordeling van hun vorderingen en ‘drop out’.
 • De ontwikkeling van onderwijskundige en pedagogische expertise (o.a. voor net beginnende begeleiders van promovendi)
 • De voorbereiding van accreditatieprocedures
 • De voorbereiding en uitvoering van Internationale Stage Uitwisselingsprogramma’s voor promovendi.
 • De Quick Scan-studies voor universitaire bestuurders (bijvoorbeeld om snel ontwikkelingen op het terrein van de promotieopleidingen binnen hun eigen universiteit in kaart te brengen).
 • De opbouw en uitvoering van procedures en materiaalverzameling voor de evaluatie van de kwaliteit van promovendibegeleiding.
 • De inrichting van richtlijnen voor zelf-evaluaties.

Uitgebrachte adviezen

 • Inrichting en gebruik van “Database Promovendi en Gepromoveerden” (Amsterdamse School voor Sociaal wetenschappelijk Onderzoek)
 • Structurering van de gesprekken met onderzoeksgroepleiders over de vorderingen van promovendi, met behulp van checklists (Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht)
 • Inrichting van Research Variant in tweejarige Masteropleiding (Dierwetenschappen, Wageningen)
 • Uitwisselingsprogramma voor Nederlandse en Franse promovendi, via onderzoekstages ( Frans-Nederlands Netwerk hoger onderwijs en onderzoek)
 • Onderzoek naar de oordelen van promovendi over de kwaliteit van de promotieopleiding, inclusief advies (Onderzoekschool ARCHON)
 • Suggesties betreffende de inrichting van een audit onder lokale graduate schools (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Lidmaatschap KNAW/SWR-onderzoeks- en adviescommissie “Aansluiting onderzoeksmasters op onderzoekersopleidingen sociale wetenschappen”(KNAW)