PRIDE netwerk

Een interessante mogelijkheid om met collega’s kennis te maken in de internationale wereld van het promoveren: het Europese PRIDE network (professionals in doctoral education) –  https://pride-network.eu/

“The Association for Professionals in Doctoral Education aims to be the leading professional resource for the advancement of professionals in doctoral education. We are also open to all who wish to learn more about the field and pursue a career as higher education professionals.”

Ze hebben een handige website met veel informatie, webinars, workshops etc, en organiseren nuttige en interessante evenementen.
Universiteiten kunnen lid worden, waarmee alle medewerkers van dat lidmaatschap gebruik maken (krijgen ze voor elk event een korting rond de 150 euro). En het helpt het netwerk om hun werk te doen! Je kunt ook individueel lid worden.
In mei is er een heel interessante training en conference over research integrity in doctoral education in Porto.

Sociale veiligheid van promovendi

Op donderdag 10 november 2022 a.s. organiseert het PhD Centre [1] (Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding) een studiedag over:

‘Sociale veiligheid van promovendi’

Wij willen dit onderwerp graag benaderen door het recente rapport over sociale veiligheid in de wetenschap van de KNAW [2] toe te spitsen op de situatie van promovendi. Daarnaast zullen we andere bronnen onder de aandacht brengen, zoals “Een gezonde praktijk in het Nederlandse Promotiestelsel”[3] van UNL en de “Good Practice Principles for Graduate Schools in the Netherlands”[4] van het PhD Centre zelf.

De manier waarop we dit willen doen is door middel van een beperkt aantal sprekers met aansluitend 2 rondes van 5 workshops (naar keuze) waarin we de kernprincipes willen uitlichten en wellicht kunnen komen tot een aanzet van een gedragscode en zeker aandacht voor preventie willen benadrukken en invullen. De uitkomsten kunnen hopelijk weer een aanvulling vormen op de genoemde bronnen.
Deze dag is, zoals in de aanhef al aangegeven, bedoeld voor allen die betrokken zijn bij het wel en wee van promovendi: promovendi en hun begeleiders, decanen en medewerkers van Graduate Schools en College voor Promoties, beleidsmedewerkers onderzoek, PhD vertrouwenspersonen, PhD counselors, PhD psychologen, medewerkers op het gebied van diversiteit en integriteit, en promovendi belangenbehartigers (zoals PNN en lokale PhD platforms).

De dag is gepland in Enschede op donderdag 10 november 2022, en duurt van 10:30 tot 16:00 uur met borrel na afloop. De onderdelen van deze dag zien er ongeveer als volgt uit (exact programma volgt later na opgave):

Sprekers:
Inge van der Weijden (CWTS, Leiden): Sociale veiligheid, promovendi en begeleiders.
Paul van Dijk (TGS, UT): (On)mogelijkheden van vertrouwenspersonen m.b.t. promovendi.
Tamarinde Haven (VU/Aarhus): Verantwoorde begeleiding van promovendi vanuit het perspectief van de promovendi en begeleiders.

Workshops:

1. Werving en introductie (‘onboarding’) – Inge van der Weijden
2. Vroege signalering van problematische relaties: wie en hoe – Paul van Dijk
3. Rapportages en onderzoek – Christine Teelken
4. Instrumenten ter bevordering van vroege signalering – Hannerieke van der Boom
5. Preventie via trainingen, intervisie en peer support – Hans Sonneveld


[1] http://www.phdcentre.eu/

[2] https://www.knaw.nl/publicaties/sociale-veiligheid-de-nederlandse-wetenschap-van-papier-naar-praktijk-0

[3] https://www.universiteitenvannederland.nl/nl_NL/Gezonde+praktijken+Promotiesysteem

[4] http://www.phdcentre.eu/category/news/

Good Graduate School Principles

Tal van Nederlandse Graduate Schools hebben belangrijke stappen gezet in de professionalisering van de promotieopleiding. Er is echter een gebrek aan een regelmatige uitwisseling van ideeën en een gemakkelijke toegankelijkheid van inspirerende praktijken voor collega’s. Met dit in het achterhoofd publiceert het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding Good Practice Principles for Graduate Schools in the Netherlands.

PNN Survey 2020

Intro

Here you can find all reports based on the PNN PhD Survey 2020. These reports provide insights in the employment conditions and the wellbeing of PhDs in the Netherlands. This survey was the first to investigate PhDs in the Netherlands on a national level.

Topics 

Survey information, Demographics and COVID-19
Wellbeing
Contract characteristics
Supervision and freedom
Non-standard PhD arrangements
Workplace malpractices
Teaching
Collective Labor Agreement
International PhDs
Open Science,  Recognition and rewards, Career

Text

Graduate Spirit

Graduate SPIRIT is an EU Erasmus+ funded project. The participating partners are nine European graduate schools with a similar profile, among which the Erasmus University Rotterdam (project coordinator).

The project will provide an inventory of best practices in graduate schools with respect to PhD candidates, staff, curriculum and organisation. In addition, the project will test a number of innovations regarding international, interdisciplinary and intersectoral doctoral training. https://www.gradspirit.eu/

New publication: Tips and Tricks.

This report is envisioned as a tool to help European graduate schools, staff members, and doctoral students find examples of activities carried out by the project’s consortium partners and study their approaches to foster Triple-I doctoral education. As such, the report gives an overview of best-practices in the field of social sciences and the humanities. Additionally, the collected trips & tricks of the best practices have been transformed into an interactive toolbox, which will be made available on this website in October. https://www.gradspirit.eu/new-publication-tips-and-tricks/

Supervision quality – Zürich University

Sonneveld, H. 2017/2020. Supervision quality at the Graduate School in Geography and Earth System Science University of Zurich. Zürich, Switzerland: Graduate School in Geography and Earth System Science.

This report deals with the evaluation by the PhD candidates of the Graduate School of the doctoral working conditions, with a focus on the supervision quality. Most important findings do concern: expected time to degree, role of teaching during the PhD trajectory, composition of the supervision committee, frequency of meetings with the committee, function of the written supervision agreement, appreciation of the primary supervision, qualities of the supervision the candidates are missing.

PhD survey Zürich 2020

 

Managing change in doctoral education

Slaven Mihaljević, Managing and Leading Change in Higher Education Institutions: The Example of Doctoral Education. Zagreb University, 2019, doctoral thesis.

The aim of the research

Investigating the process of changes in doctoral education at selected European universities and identifying the main factors influencing the results. Multiple case studies  as regards the modernization of doctoral education have been conducted  at four public universities, in Slovenia, Austria, Portugal and Montenegro. The external environment, and the internal organizational culture and structure had a profound impact on the scope, goals, duration and effectiveness of methods used during the process of modernizing doctoral education.

KEYWORDS: Doctoral education; change; change agents; Burke–Litwin model; change management.

Doktorat_Slaven Mihaljević_FINAL