De kwaliteit van dissertaties

2017

Mr. C.E. de Jager  (2017) Promoveren op een artikelenproefschrift binnen de juridische faculteit: duidelijkheid gewenst, Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2017-5

Wanneer een promovendus overweegt om – zoals diverse juridische faculteiten dus toejuichen – te promoveren op artikelen, zullen er vermoedelijk diverse vragen in hem of haar opkomen die in één overkoepelende vraag samengevat kunnen worden: Wat moet ik doen om te kunnen promoveren op artikelen?

Voorschriften

Hierop wordt in paragraaf 2 een antwoord gezocht aan de hand van de relevante voorschriften, namelijk: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de promotiereglementen en aanverwante bepalingen van alle juridische faculteiten in Nederland.

Extra regels overbodig

In paragraaf 3 wordt allereerst uiteengezet dat de extra regels die van toepassing zijn op het artikelenproefschrift onnodig, onwenselijk en overbodig zijn. Deze paragraaf wordt afgesloten met enkele aanbevelingen om de huidige situatie op dit punt te verbeteren.

Meer duidelijkheid gewenst

Paragraaf 4 mondt uit in een aanbeveling voor alle juridische faculteiten, met name zij die het promoveren op artikelen willen bevorderen. De strekking van de aanbeveling is als volgt samen te vatten: schep meer duidelijkheid omtrent het promoveren op artikelen door na overleg te komen tot een landelijke richtlijn voor het artikelenproefschrift.

(Jager, de, 2017) Promoveren op artikelen vs monografie

8-4-2009

Hervé Tijssen’s : De juridische dissertatie onder de loep. De verantwoording van methodologische keuzes in juridische dissertaties, nu beschikbaar. Zie Text

Keeley, S. M., K. M. Shemberg, et al. (1988). “Dissertation Research in Clinical Psychology: Beyond Positivism?” Professional Psychology: Research and Practice 19(2): 216-222.

The traditional, received view of science is reviewed, and an emerging alternative epistemology is discussed. Current dissatisfaction with research generated in clinical psychology is documented. To determine the extent to which research training remains tied to the traditional model of science, abstracts from all dissertations in clinical psychology from the years 1965 and 1985 were reviewed. These were sorted into categories reflecting the major research designs used. Four categories reflected traditional epistemologies, and three reflected nontraditional approaches. Comparisons between the 1965 and 1985 works revealed a slight decrease in research following traditional lines and a small but meaningful increase in research stemming from alternative epistemologies. These findings are discussed in relation to future research training in clinical psychology and the continued viability of the Boulder model.

Meer publicaties