Diensten

Consultatie

Het PromotieCentrum kan adviezen uitbrengen op alle terreinen van de promotieopleiding, zoals bij voorbeeld de didactische, organisatorische en administratieve vormgeving van promotieopleidingen, de opbouw van data bases t.b.v. de kwaliteitszorg voor de promotietrajecten, de ontwikkeling en evaluatie van onderwijsprogramma’s, integrale sterkte-zwakte analyses, accreditatievoorbereiding, selectie- en toelatingsprocedures voor promovendi en arbeidsmarktontwikkelingen voor gepromoveerden.

Voorbeelden van adviezen.

Ondersteuning en advies bij zelfevaluaties

Een specifieke vorm van ondersteuning kan het PromotieCentrum bieden bij de voorbereiding van de zelfstudies die deel uitmaken van het door KNAW, NWO en VSNU ontwikkelde Standaard Evaluatie Protocol 2015-2021. Advies en ondersteuning zijn bedoeld voor graduate schools, onderzoekscholen en onderzoeksinstituten die de verantwoordelijkheid dragen voor de opleiding van promovendi.

Voorbeelden van steun bij zelfevaluaties.