Het begeleiders perspectief in de promotiebegeleiding

Een onderzoek naar hoe (co)promotoren hun eigen rol en betrokkenheid in de begeleiding van promovendi zien en welke aspecten hierin verbeterd kunnen worden.
R.A. (Rick) Hulsbeek (2021), Master Beleid, Communicatie en Organisatie Faculteit der Sociale Wetenschappen Vrije Universiteit van Amsterdam.
Tekst