Nederlands Centrum voor de Promotieopleiding

(2015)

Hans Sonneveld. Supervision in Europe. To further innovate or to consolidate, that’s the question. Text of presentation at the EUA Council for Doctoral Education Annual Meeting, 18 - 19 June 2015 at theTechnical University Munich in Germany. Full text.

(2014)

Hans Sonneveld (ed.) & EEMCS supervisors, Supervisors at work! Guidance of PhD candidates at the Graduate School of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (TU Delft). Graduate School EEMCS, October 2014.
The Graduate School EEMCS wants to get more insight in the way supervisors act when guiding PhD candidates. For that PhD supervisors were consulted. They were asked to give advice to an imaginary new colleague. Besides, eight principal PhD supervisors have been interviewed. The results of both of these exercises have been brought together in this publication. For conveying the different views, we chose for a narrative style in which the reader is addressed by an experienced supervisor. Full text.

 

(2013)

Rens van de Schoot, Mara A. Yerkes, Jolien M. Mouw, Hans Sonneveld, What Took Them So Long? Explaining PhD Delays among Doctoral Candidates, PLoS ONE 8(7), July 23, 2013

A delay in PhD completion, while likely undesirable for PhD candidates, can also be detrimental to universities if and when PhD delay leads to attrition/termination. Termination of the PhD trajectory can lead to individual stress, a loss of valuable time and resources invested in the candidate and can also mean a loss of competitive advantage. Using data from two studies of doctoral candidates in the Netherlands, we take a closer look at PhD duration and delay in doctoral completion.
Specifically, we address the question: Is it possible to predict which PhD candidates will experience delays in the completion of their doctorate degree? If so, it might be possible to take steps to shorten or even prevent delay, thereby helping to enhance university competitiveness. Moreover, we discuss practical do’s and don’ts for universities and graduate schools to minimize delays. Full text

 

(2012)
Yerkes, Mara, & Schoot, Rens v.d. & Sonneveld, Hans Gendereongelijkheid in het Nederlandse promotiestelsel [ Gender unequality in the Dutch doctoral system], Tijdschrift voor Genderstudies, Jaargang 15, 2012/3.

Ondanks de toename van vrouwen op de arbeidsmarkt in de meeste westerse landen is er nog steeds sprake van blijvend gender ongelijkheid in termen van arbeidsmarktparticipatie, lonen en beroepssegregatie. Vrouwen zien we verhoudingsgewijs vaker in het deeltijdwerk en het ‘precaire’ werk, zoals tijdelijke contracten, oproepkrachten of anderszins onzekere arbeidsomstandigheden. Hoewel de verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in ruime mate zijn onderzocht, weten we veel minder over de mate van genderverschillen qua arbeidsmarkt posities op het hoogste niveau. Daarom worden in dit artikel zowel de genderverschillen in het promotiestelsel als die qua arbeidsmarktposities van gepromoveerden verkend. Full text

(2012)
Schoot, Rens v.d. & Sonneveld, Hans & Kroon, Anja, Mobiliteitsonderzoek Vernieuwingsimpuls-laureaten (NWO) (Afdeling Methode&Statistiek Universiteit Utrecht; Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht; NWO)

 • In 2011 besloot NWO onderzoek te laten doen naar de wetenschappers die een subsidie ontvingen in het kader van de zogenoemde VernieuwingsImpuls (VI). Het gaat daarbij om de drie typen subsidies die wij kennen onder de noemers VENI, VIDI en VICI.

  Drie vragen staan in het onderzoek centraal:

  (1) Wie zijn de ontvangers van een VernieuwingsImpuls subsidie?
  (2) Welke rol speelt de VernieuwingsImpuls in de mobiliteit van wetenschappers?
  (3) Welke rol spelen geslacht, leeftijd, wetenschapsgebied, jaar van behalen van de VernieuwingsImpuls subsidie en het type subsidie in de (internationale) mobiliteit van VernieuwingsImpuls subsidie-ontvangers?

  Het onderzoek betreft de laureaten die in de jaren 2002, 2003, 2008 en 2009 bij NWO een VENI, en/of VIDI en/of VICI Vernieuwingsimpuls (VI) subsidieaanvraag gehonoreerd zagen.
  Full text

(2011)
Promovendimonitor Universiteit Utrecht
Negen jaar geleden vroeg de Universiteit Utrecht haar promovendi om een oordeel over een aantal aspecten van hun promotietraject. Lagen ze op schema, welke steun kregen internationale studenten bij hun overkomst naar Utrecht, waren ze tevreden over de cursussen, hun begeleiding, de faciliteiten en de support bij de overgang naar de arbeidsmarkt die volgt op de verdediging van hun proefschrift. Negen jaar later wordt voor de tweede keer een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de promovendi over hun promotiesituatie. Deze samenvatting (klik hier) bevat de voornaamste conclusies en aanbevelingen van de promovendimonitor 2011. Het volledige rapport wordt in januari gepubliceerd op de website van de Universiteit Utrecht.

Full text

(2011) Verslag van Werkconferentie promovendi begeleiding 20 januari 2011. Georganiseerd in samenwerking tussen Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, TU Delft.

Deze bijeenkomst had tot doel plannen te ontwikkelen voor de ondersteuning van startende en ervaren begeleiders bij het begeleiden van hun promovendi. Beoogd werd omt te komen tot een uitgewerkt programma dat tevens als advies zou kunnen worden ingebracht in de bestuurlijke circuits van de drie universiteiten (Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en TU Delft).
Deze bijeenkomst was een historisch moment. Historisch omdat de drie universiteiten samen tot dit initiatief kwamen. De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de ontwikkeling van een standaard voor BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) trajecten. En historisch omdat zich in dit gezelschap zowel begeleiders als promovendi bevonden als ook personen die ervaring hebben met het geven van trainingen aan begeleiders. Samen gingen zij in gesprek gaan over de kwaliteit van de begeleiding. Voor een uitgebreid verslag van deze conferentie leze men het verslag.

(2011) Schoot, Rens v.d.& Sonneveld, Hans & Lockhorst, Ditte, Het lot van promotieprojecten. Rendement van MaGW / NWO-subsidies, De Psycholoog, April 2011, 11-18.
In this article we present the results of a research on the returns of the subsidies by NWO (the Netherlands Organization for Scientific Research) for doctoral research in the Netherlands. Remarkably enough, empirical studies on this issue haven’t been conducted until now, even though there can be important financial consequences in case of failures. In this study the returns of doctoral research’ grants for the social sciences are presented. The subsidy return is on average 83%. The qualitative analyses of the files shows differences between types of programmes and between the disciplines. Moreover, personal files of the recipients of the subsidy whose Ph D trajectories were delayed or aborted were analyzed. We report on completion rates and causes for delay or abortion of Ph D projects.Text of article

(2010) Sonneveld, Hans, Doctoral Education in the Netherlands , 2010 – A brief history and a silent revolution. EUA- Council for Doctoral Education -News, December 2010 · ISSUE 10, 2-4. Text

(2010) Sonneveld, Hans&Yerkes, Mara&Schoot, Rens v.d., Ph.D. Trajectories and Labour Market Mobility. A Survey of Recent Doctoral Recipients at Four Universities in the Netherlands, (Utrecht: Nederlands Centrum voor de Promotieopleiding / IVLOS).
This report is a summary and analysis of the Ph.D. trajectories and employment outcomes of recent Dutch Ph.D. recipients at four universities in the Netherlands in 2008-2009. The study provides detailed information on the background of Ph.D. candidates, their Ph.D. trajectory, including supervision and the performance of Ph.D. candidates, as well as their initial employment after obtaining their Ph.D. Ph.D. Labourmarket Final 4 11 2010

(2010) Hello, Evelyn & Sonneveld, Hans, Promotietrajecten van duale en buiten-promovendi, (Utrecht: Nederlands Centrum voor de Promotieopleiding / IVLOS).
Verslag van een onderzoek naar verschillende aspecten van het promoveren door duale en buitenpromovendi. Met o.a. aandacht voor: hun tijdsinvesteringen, duur van het promotietraject, de begeleiding, de totstandkoming van het promotieplan. Gebaseerd op enquête onder promovendi en interviews met hun begeleiders.Text

(2009) Aper, L. e.a., Brief aan een startende promovendus. ( Medisch-Onderwijskundig Promovendi Netwerk / Nederlands Centrum voor de Promotieopleiding).Text

 

(2009) Sonneveld, Hans & Anke Tigchelaar, Promovendi en het onderwijs. (IVLOS/Expertisecentrum Graduate Schools UU / Nederlands Centrum voor de Promotieopleiding). Text

 

(2009) Sonneveld, Hans, Monitoring PhD Supervision Quality. The Dutch way. [Inleiding tijdens EUA-CDE Workshop “Enhancing of Supervision: Professional Development and Assessment of Supervisors” held at Imperial College in London, 8-9 January 2009). Text

 

(2009) Sonneveld, Hans, & Isabelle Duyvesteyn, Oscar Gelderblom, José de Kruif, Sandra Ponzanesi, Els Rose, Els Stronks, Handleiding voor promovendibegeleiders (OGC/PromotieCentrum). Text

 

(2008) Scager, Karin & Hans Sonneveld, De kwaliteit van de Promotiebegeleiding bij het Onderzoeksinstituut Geschiedenis en Cultuur. Evaluatierapport.( IVLOS / Nederlands Centrum voor de Promotieopleiding). Text

 

(2007) Bartelse, Jeroen & Heinze Oost en Hans Sonneveld Doctoral education in the Netherlands (in: The Doctorate Worldwide, edited by Stuart Powell & Howard Green, 2007, McGraw Hill).

 

(2007) Hans Sonneveld, ARCHON 3.91. Oordelen van promovendi in de archeologie over de promotieopleiding. Text

 

(2002) Oost, Heinze & M. Brekelmans, P. Swanborn en G. Westhoff, Naar een didactiek van de probleemstelling. [Text]

 

(2005) Oost, Heinze & Hans Sonneveld, Rendement en duur van promoties in de Nederlandse onderzoekscholen. [Text]

 

(2005) Sonneveld, Hans & Heinze Oost, Buitenlandse beoordelaars over de kwaliteit en meerwaarde van de Nederlandse onderzoekscholen. Een analyse Van Peer Review Committee rapporten. [Text]

 

(2006) Sonneveld, Hans & Heinze Oost, Het promotiesucces van de Nederlandse onderzoekscholen. Afsluiting van een drieluik. [Text]

 

(2006) Sonneveld, Hans & Heinze Oost, Foreign peer reviewers about the quality and added value of Dutch research schools. An analysis of Peer Review Committee reports. [Text]

 

(2006) Oost, Heinze & Hans Sonneveld, PhD Success and Quality of Graduate and Research Schools in the Netherlands. Summary of three research projects. [Text]

 

(1997) Sonneveld, Hans, Promotoren, promovendi en de academische selectie. De collectivisering van het Nederlandse promotiestelsel. [Informatie] en [Text]