Professionalisering van promovendibegeleiding

Vrijdag 20 september 2019 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding (NECPO) in Tilburg een discussiebijeenkomst over de professionalisering van de promotieopleiding. 37 collega’s met leidinggevende functies in de organisatie van het promoveren aan 13 Nederlandse universiteiten waren aanwezig. Ook promovendi waren vertegenwoordigd.

Inleidingen

De bijeenkomst startte met een inleiding door de voorzitter van het NECPO, Hans Sonneveld (Stellingen HS). Daarna presenteerden Hannerieke van der Boom (Maastricht University, Presentatie HvdB) en Joris Veenhoven (Universiteit Utrecht, Presentatie JV) hun ervaringen met respectievelijk de ontwikkeling van een programma voorpromovendibegeleiders en de uitvoering daarvan.

Eisen aan trainingen

De deelnemers gingen daarna uiteen in drie subgroepen. Zij bespraken de eisen die aan programma’s voor begeleiders gesteld zouden moeten worden. Uitkomsten werden vervolgens plenair gepresenteerd. Daarna presenteerde promovenda Annemarie Balvert (Presentatie AB) namens de PhD council Tilburg Law School een reflectie. Tenslotte trokken de deelnemers enkele voorzichtige conclusies wat betreft de wenselijkheid van een programma voor promovendibegeleiders en de organisatorische randvoorwaarden daarvoor.

Verslag bijeenkomst