Sociale veiligheid van promovendi

Op donderdag 10 november 2022 a.s. organiseert het PhD Centre [1] (Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding) een studiedag over:

‘Sociale veiligheid van promovendi’

Wij willen dit onderwerp graag benaderen door het recente rapport over sociale veiligheid in de wetenschap van de KNAW [2] toe te spitsen op de situatie van promovendi. Daarnaast zullen we andere bronnen onder de aandacht brengen, zoals “Een gezonde praktijk in het Nederlandse Promotiestelsel”[3] van UNL en de “Good Practice Principles for Graduate Schools in the Netherlands”[4] van het PhD Centre zelf.

De manier waarop we dit willen doen is door middel van een beperkt aantal sprekers met aansluitend 2 rondes van 5 workshops (naar keuze) waarin we de kernprincipes willen uitlichten en wellicht kunnen komen tot een aanzet van een gedragscode en zeker aandacht voor preventie willen benadrukken en invullen. De uitkomsten kunnen hopelijk weer een aanvulling vormen op de genoemde bronnen.
Deze dag is, zoals in de aanhef al aangegeven, bedoeld voor allen die betrokken zijn bij het wel en wee van promovendi: promovendi en hun begeleiders, decanen en medewerkers van Graduate Schools en College voor Promoties, beleidsmedewerkers onderzoek, PhD vertrouwenspersonen, PhD counselors, PhD psychologen, medewerkers op het gebied van diversiteit en integriteit, en promovendi belangenbehartigers (zoals PNN en lokale PhD platforms).

De dag is gepland in Enschede op donderdag 10 november 2022, en duurt van 10:30 tot 16:00 uur met borrel na afloop. De onderdelen van deze dag zien er ongeveer als volgt uit (exact programma volgt later na opgave):

Sprekers:
Inge van der Weijden (CWTS, Leiden): Sociale veiligheid, promovendi en begeleiders.
Paul van Dijk (TGS, UT): (On)mogelijkheden van vertrouwenspersonen m.b.t. promovendi.
Tamarinde Haven (VU/Aarhus): Verantwoorde begeleiding van promovendi vanuit het perspectief van de promovendi en begeleiders.

Workshops:

1. Werving en introductie (‘onboarding’) – Inge van der Weijden
2. Vroege signalering van problematische relaties: wie en hoe – Paul van Dijk
3. Rapportages en onderzoek – Christine Teelken
4. Instrumenten ter bevordering van vroege signalering – Hannerieke van der Boom
5. Preventie via trainingen, intervisie en peer support – Hans Sonneveld


[1] http://www.phdcentre.eu/

[2] https://www.knaw.nl/publicaties/sociale-veiligheid-de-nederlandse-wetenschap-van-papier-naar-praktijk-0

[3] https://www.universiteitenvannederland.nl/nl_NL/Gezonde+praktijken+Promotiesysteem

[4] http://www.phdcentre.eu/category/news/