Steun bij zelfevaluaties

Het PromotieCentrum kan behulpzaam zijn bij:

  • de zelfanalyse van sterke en zwakke kanten van de promotieopleiding
  • de presentatie van de promotieopleiding in stukken die zullen worden voorgelegd aan externe betrokkenen (faculteitsbestuur, College van Bestuur, externe beoordelingscommissies, Erkenningscommissie Onderzoekscholen, Peer Review Committees / International Advisory Boards)
  • de formulering van verbeteracties
  • de evaluatie van bestuurlijke afspraken n.a.v. eerdere externe beoordelingen
  • de opstelling van een advies over de promotieopleiding in kwestie