Uitval en vertraging bij promovendi. Verslag van workshop.

Op 15 december 2017 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding een workshop rond het thema van vertraging en uitval onder promovendi in Nederland. Een aanzienlijk percentage promovendi (landelijk 25%) maakt het promotie-traject niet af en eigenlijk weten we niet precies waarom. Deze bijeenkomst stond in het teken van het bijeen-brengen van casuïstiek, kennis en best practices betreffende dit onderwerp.
Centrale vragen
De centrale vraag luidde: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van uitval? Sub-vragen waren o.a.: Zijn er harde cijfers bekend en zo ja hoe zien die eruit? Zijn er risicogroepen aan te wijzen? En zijn er verschillen te onderscheiden tussen vakgebieden of tussen graduate schools? Wat kunnen graduate schools doen om het probleem aan te pakken. Men treft hier het verslag van de bijeenkomst: 15 december 2017 Verslag

Voor een gedetailleerd overzicht van de programma onderdelen en inleidingen raadplege men de webpagina Ontmoetingen