Verslag Workshop Ondersteuning Buitenpromovendi

Vrijdagmiddag 12 oktober 2018 vond in Leiden de Workshop Ondersteuning Buitenpromovendi plaats. Deze workshop werd georganiseerd door het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding (NECPO) en het Dual PhD Centre.

@Foto: H. de Winter

Na de openingswoorden van dagvoorzitter Hans Sonneveld nam Pieter Slaman (Dual PhD Centre) het woord om te vertellen over de mogelijkheden die het centrum biedt aan buitenpromovendi. Om de slagingskansen van de duale en buitenpromovendi te verbeteren is er vanuit het Dual PhD Centre een speciaal ondersteuningsprogramma ontworpen. De buitenpromovendus wordt begeleid bij de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel, scholing, de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de financiering van het promotieonderzoek. Presentatie_Pieter Slaman
Buitenpromovendi Anita van der Hulst en Jos de Jong deelden hun ervaringen over het volbrengen van het promotietraject.
Vervolgens lichtte Inge van der Weijden (NECPO en CWTS, Universiteit Leiden) het onderzoek naar de belevingen van buitenpromovendi toe. De deelnemers konden via hun smartphone stemmen op verschillende stellingen.Presentatie Inge van der Weijden

Na de pauze konden de deelnemers kiezen uit vier verschillende parallelle workshops:- – Kerstin van Tiggelen, Expertise Centrum Buitenpromovendi, Presentatie Kerstin van Tiggelen
Patty Leijten, Research Institute Child Development and Education, UvA
Menno Fenger, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
Heleen van Luijn, Nederlands Instituut voor Onderzoek en Promotie-begeleiding, Presentatie Heleen van Luijn

Na 45 informatieve minuten kwamen de vier groepen opnieuw bij elkaar om de uitkomsten van de workshops met elkaar te delen. Opvallend was dat alle deelnemers het erover eens waren dat universiteiten meer aandacht moeten hebben voor hun buitenpromovendi.
De workshop werd afgesloten met een panel met drie werkgevers waar momenteel buitenpromovendi werkzaam zijn. In het panel namen Caroline Hamm (Ministerie van Defensie), Peter Edelman (Berenschot) en Daniël Meijer (Gemeente Leiden) plaats om de vragen onder begeleiding van Hans Sonneveld te beantwoorden.

@Foto: H. de Winter

Tot slot. Deze bijeenkomst zorgde voor meer bewustzijn van de behoeften van buitenpromovendi binnen de universiteiten. Daarnaast leverde het een schat aan informatie op over de kenmerken van het promoveren als duale of externe promovendus. Heel veel vragen  zoals ‘hoeveel beginnen er, hoeveel maken het af’, ‘verschillen hun dissertaties in kwalitatief opzicht van die van full time promovendi’ en ‘beschikken zij en hun begeleiders over meer vrijheid bij de keuze van het onderwerp’ zijn echter nog onbeantwoord, en vragen om meer grootschalig onderzoek. Zie voor een wat uitgebreider verslag Verslag Buitenpromovendi