Workshop Langpromoveren

Onderwerp
Het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding biedt in 2018 een workshop aan rond het onderwerp Langpromoveren. Centraal staan de promovendi die zeer lang over het promotietraject doen.
Doel
Het doel van de workshop is om via kleinschalig onderzoek kennis te verwerven over de promovendi die bij onze graduate school met hun promotieonderzoek zijn begonnen maar een zodanige vertraging hebben opgelopen dat gevreesd moet worden voor een goede afloop. De aandacht richt zich in de workshop niet alleen op gestopte promovendi maar ook op promovendi wier contract of beurs (bijna) afgelopen is terwijl er nog veel werk aan de winkel is. De workshop richt zich niet alleen op de oorzaken maar ook op de vraag wat de graduate school en de betrokken begeleiders kunnen doen om de kans op voltooiing zo groot mogelijk te maken. De workshop is met name bedoeld voor coördinatoren van graduate schools. Voor meer informatie raadplege men Workshop Langpromoveren