Doelgroepen

De activiteiten van het PromotieCentrum richten zich op de verschillende partijen in en rond het promotieonderzoek:

  • promotoren
  • onderzoekscholen en graduate schools
  • promovendi
  • organisaties of instituties die beleidsmatig bij de promotieopleiding zijn betrokken
  • internationale zusterorganisaties