Nieuwe Graduate School praktijkvoorbeelden

Nieuwe Graduate School praktijkvoorbeelden

Promoveren in 2025

Op 6 november 2015 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding een bijeenkomst getiteld Promoveren in 2025. Drie onderwerpen stonden centraal: de komst van de promotiestudent, de verruiming van het Ius Promovendi en de (on)mogelijkheid van driejarige promotietrajecten. Verslag.