Nieuwe Graduate School praktijkvoorbeelden

Nieuwe Graduate School praktijkvoorbeelden

Promoveren in 2025

Op 6 november 2015 organiseerde het Nederlands Expertise Centrum voor de Promotieopleiding een bijeenkomst getiteld Promoveren in 2025. Drie onderwerpen stonden centraal: de komst van de promotiestudent, de verruiming van het Ius Promovendi en de (on)mogelijkheid van driejarige promotietrajecten. Verslag.

Nieuwe publicaties

  • Hans Sonneveld. Supervision in Europe. To further innovate or to consolidate, that’s the question. Text of presentation at the EUA Council for Doctoral Education Annual Meeting, 18 – 19 June 2015 at theTechnical University Munich in Germany. Full text.
  • De kerngroep van het Centrum wordt vanaf juni 2015 gevormd door: Stella van der Meulen (Delft University of Technology), Gab van Winkel (Wageningen University), Hervé Tijssen (Tilburg University) en Hans Sonneveld.
  • Procedures, Principles and Good Practices for SUPERVISING PHD CANDIDATES
    at Wageningen School of Social Sciences
    . Full text